BETONICA Nederlands | Français | English 

Zelfverdichtend beton in de praktijk

Deze studienamiddag vond plaats op woensdag 21 maart 2012 in het Labo Magnel te Gent en werd georganiseerd door BBG en WTCB met de steun van ie-net en de Technologische Dienstverlening 'Prestatiegerichte betonsoorten in hybride constructies'.

Opzet

Het gebruik van zelfverdichtend beton blijft gestaat groeien in de betonsector. Niet alleen bij de prefab bedrijven, maar ook op de werf worden mooie toepassingen gerealiseerd.

Met deze studiedag maakt de BBG een stand van zaken op, en worden voordelen en moeilijkheden geïllustreerd aan de hand van enkele getuigenissen uit de praktijk.

Het eerste deel van de studiedag geeft een overzicht van de bestaande kennis en de lopende onderzoeksactiviteiten en schetst het nieuwe normatieve kader.

Het tweede deel van de studiedag laat een aantal actoren aan het woord: een prefab producent, een betoncentrale, een aannemer en een architect vertellen over hun ervaringen met het materiaal. Hoe ervaren zij de voordelen, moeilijkheden en uitdagingen in hun bedrijf.

De studiedag vormt eveneens een eerste aanzet voor de cursus zelfverdichtend beton die in november 2012 zal georganiseerd worden onder voorzitterschap van prof. dr. ir. Geert De Schutter, een van de specialisten op dit domein.

Doelgroep

Prefab en stortklaar beton, aannemers, onderzoekers, studiebureaus, architecten,...

Programma

15.30-16.00 Ontvangst  
16.00-16.10 Inleiding BBG J. Apers (BBG)
16.10-16.50 State-of-the-art van zelfverdichtend beton (België, Europa, wereldwijd) prof. dr. ir. G. De Schutter (Labo Magnel)
16.50-17.20 Normatieve situatie, rekenmodellen en kwaliteitscontrole dr. ir. P. Van Itterbeeck en dr. ir. P. Desnerck (WTCB/Labo Magnel)
17.20-17.30 Toelichting Technologische Dienstverlening 'Prestatiegerichte betonsoorten in hybride constructies' ir. P. De Pauw en ir. N. Cauberg (Labo Magnel/WTCB)
17.30-18.00 Pauze  
18.00-18.20 Zelfverdichtend beton in de prefabsector praktijkervaring Structo
18.20-18.40 Stortklaar zelfverdichtend beton: uitdagingen bij productie en levering J-P Ottevaere (OBC)
18.40-19.00 Stortklaar zelfverdichtend beton: moeilijkheden op de werf? ir. P. Janssens (Patrick Janssens alg. aannemingen)
19.00-19.20 Ontwerpen met zelfverdichtend beton: andere aanpak? ir-arch. G. Mouton (Studiebureau Mouton)
19.20-19.40 Slot en discussie ir. J. Desmyter (CIVT-IE-net)
19.40-... Drink + broodjes  
 
Alle informatie en adviezen van Betonica worden louter bij wijze van inlichting gegeven.