BETONICA Nederlands | Français | English 

Vezelbeton voor constructieve toepassingen

Opzet:

Vezelversterkt beton heeft reeds heel wat toepassingen, en kan ondertussen het bestonstaal in een aantal toepassingen gedeeltelijk of volledig vervangen, zoals in industrievloeren, prefabelementen, brugdekken, tunnelwanden,... Zowel voor het ontwerp, de kwaliteitscontrole, het aanbod en de levering op de werf is er in de afgelopen jaren heel wat veranderd.

Deze studienamiddag gaat daar nader op in, met een eerste gedeelte dat focust op de stand van zaken in binnen- en buitenland, en de huidige normering en certificatie. Enkele expertenin de materie geven ondermeer toelichting bij het structureel gedrag van vezelversterkt beton en de huidige rekenmethoden, met enkele concrete voorbeelden voor elementaire toepassingen. Buitenlandse spreker professor Di Prisco van de Politecnico di Milano geeft een overzicht van een aantal buitenlandse ervaringen met vezelversterkt beton.

Het tweede gedeelte focust op gerealiseerde toepassingen in Vlaanderen, met details over drie werven waar vezelversterkt beton werd ingezet voor heel verschillende toepassingen. De voordelen van vezelversterkt beton worden daarbij geïllustreerd met de nodige cijfers. Er wordt eveneens ingegaan op de technische details, en de typische aandachtspunten, via praktijkgetuigenissen van uitvoerders en leveranciers.

Tenslotte zal de dag beëindigd worden met een overzicht van de onderzoeksactiviteiten op het vlak van vezelbeton, innovatie en toekomstperspectieven, ondermeer via een samenvatting van het recentste congres rond vezelversterkt beton (BEFIB 2012).

13.00-13.30 Ontvangst  
13.30-13.45 Verwelkoming BBG ir. arch. J. Apers - BBG
13.45-14.20 Vezelbeton, een stand van zaken: karakterisatie van het materiaal en berekeningsmethoden prof. dr. ir. L. Vandewalle - KULeuven
14.20-14.45 Voorbeelden van staalvezelbeton in de woningbouw en industrievloeren ir. F. De Meyer - SECO
14.45-15.20 Normatief kader, certificatie, kwaliteitscontrole en ATG ir. C. Ladang - SECO
15.20-15.45 FRC in the new fib model code: from material tests to constitutive laws for structural design. Case study prof. dr. ir. M. D Prisco - Politecnico di Milano
15.45-16.15 Pauze  
16.15-16.45 Case study 1 "Vezelbeton op de werf: veel mogelijkheden voor dagdagelijkse toepassingen" B. Schauwvlieghe: Elbeko nv, S. De Munnynck: Studiebureau De Munnynck Servaas bvba, G. Bettens: Bekaert
16.45-17.10 Case study 2 "Steelmix, een economisch alternatief voor gewapend beton" A. Vanden Meersschaut - Interbeton
17.10-17.35 Case study 3 "Vloer op palen: voorbeelden in Vlaanderen" ArcelorMittal: X. Destrée
Kebro: P. De Vijlder
17.35-18.10 Onderzoeksactiviteiten op het vlak van vezelbeton, innovatie en toekomstperspectieven. Samenvatting congres BEFIB 2012 ir. B. Parmentier - WTCB
18.10-18.25 Afsluiting/vragenronde  
18.30 Drink en broodjesbuffet  
 
Alle informatie en adviezen van Betonica worden louter bij wijze van inlichting gegeven.