BETONICA Nederlands | Français | English 

e-learning en ondersteuning

Demofilm

Algemeen
Titel Formaat
Veiligheid Video
Concrete or not concrete Video
Beton is polyvalent Module
Voorschrijven van beton volgens NBN EN 206-1 en NBN B15-001: toelichting en enkele voorbeelden Module
Duurzaamheid van beton Module
Veiligheid bij het werken met cement en beton: oppassen voor brandwonden en irriterende reacties Module
Grondstoffen
Zand en granulaten Module
Aanmaakwater en recyclagewater Module
Hulpstoffen Module
Proeven op vers beton
Vebe-proef (NBN EN 12350-3) Video
Verdichtingsmaat (NBN EN 12350-4) Video
Luchtgehalte (NBN EN 12350-7) Video
Volumieke massa Video
Totaal watergehalte Video
Controle van vers beton – bepaling van de consistentie met de slump en flow Video
Ontmenging van beton Video
Slump flow voor zelfverdichtend beton (ZVB) Video
U-box test voor ZVB Video
L-Box test voor ZVB Video
Japanse vessel-box voor zelfverdichtendbeton Video
Proeven op verhard beton
Vervaardiging Video
Bewaring Video
Volumieke massa Video
Druksterkte Video
Splijttreksterkte Video
Buigsterkte Video
Splijttreksterkte op betontegels Video
Proeven op granulaten
Korrelverdeling Video
Bepaling van de waterabsorptiecoëfficiënt van granulaten Video
Bepaling van de waterabsorptiecoëfficiënt van zand Video
Vervaardiging van beton
Vervaardiging van beton Video
Gemiddelde en karakteristieke sterkte - standaardafwijking Module
Rendement en werkelijk cementgehalte Module
Watergehalte Module
Toelichting Speciale Betontypes
Ultra-Hogesterktebeton Module
Vloeistofdichte Betonconstructies Deel 1 - Basisprincipes Module
Vloeistofdichte Betonconstructies Deel 2 - Beton, scheurvorming en wapening Module
Vloeistofdichte Betonconstructies Deel 3 - Voegen, principes en materialen Module
Uitvoering van betonconstructies
Uitvoering van betonconstructies: Beton storten tijdens winterperiode Module
Verwerking van beton: bekisten tot ontkisten Module
Zelfverdichtend beton op de werf Video
Bekistingsdrukken bij ZVB Video
Plaatsing colloïdaal beton (1) Video
Plaatsing colloïdaal beton (2) Video
Pompen van schuimbeton Video
Toepassingen allerlei
Vlakheid van cementgebonden bedrijfsvloeren Video
Opstorten TT-elementen met ZVB Video
Betonwegen – heraanleg betonplaten Vilvoordsesteenweg Video
Alkali-Silica-Reactie Video
Hoogbouw in Dubai – Bouwen aan de Burj Khalifa Video
Realiseren van een industriële vloer – onderzoek Video
Herstellen van beton Video
Lexicon en nuttige tabellen
Lexicon pdf_icon_64
Duurzaamheidstabel BBG pdf_icon_64
Samenstelling formules betontechnologie BBG pdf_icon_64 
Samenvatting duurzaamheidsgegevens BBG pdf_icon_64 
Samenvatting eigenschappen cement BBG pdf_icon_64 
SR-HSR cement volgens NBN EN 197-1 BBG pdf_icon_64 
Structuurklassen en minimale betondekking BBG pdf_icon_64 
Tabel cement 27 typen NBN EN 197-1 BBG pdf_icon_64 
Voorschrijven van beton - fiche FBC pdf_icon_64 
 
Alle informatie en adviezen van Betonica worden louter bij wijze van inlichting gegeven.